Dziś jest r.
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
(Ps 25, 4)
Ksišżki


ZASADY

 • Droga pokory na tej ziemi to wejście do Królestwa Bożego.
 • Bez pokory wszystko jest próżnością i urojeniem.
 • Razem z pokorą zdobędziesz wszystkie inne cnoty.
 • Pozwól, aby pokora była twoją stałą towarzyszką, a będziesz szczęśliwy.
 • Doświadczysz dużo pociechy wewnętrznej, jeżeli wielkodusznie przyjmiesz upokorzenia.
 • Nie wpada w gniew i zgorzknienie, kto samego siebie uważa za małego.
 • Kto doświadcza upokorzenia na tej ziemi, tego Bóg wywyższy w wieczności.
 • Kto pokornie i w pokoju serca przyjmuje wzgardę - zdobędzie niwyobrażalnoą wielkość.
 • Uświadomienie sobie swojej głupoty i nędzy jest lekarstwem na pychę i zarozumiałość.
 • Rozważania swojej nędzy i nicości daje dużo cierpliwości w upokorzeniu.
 • Kto z pokornego serca samego siebie uniża, potrafi odkryć wartość drwiny i obrazy.
 • Kiedy doświadczasz niesprawiedliwości, pamiętaj, że z prochu jesteś stworzony.
 • Jeżeli nie umiesz przebaczać urazy, okazujesz wyraźnie twój brak pokor.
 • Upokorzenie jest bardzo ciężkie dla tego, kto nie chce pamiętać o swojej nicości.
 • Owoce dążenia do pokory to rozważanie własnej małości w świetle wielkości Boga.
 • Kzażde dobro w tobie to dar od Boga.
 • Jak ośmielasz się liczyć na siebie, skoro wszystko otrzymałeś jako dar Boga?
 • Moje życie przemija, jestem jak popiół i dym, a jednak jest jeszcze we mnie tyle pychy i zarozumiałośći.
 • Przypatrz się uważnie otwartemu grobowi, a będziesz znów pokorny.
 • Nie polegać na własnym zdaniu - to wyraz pokory.
 • Nigdy nie będzie prawdziwie pokorny, kto samego siebie za bardzo ceni i kocha.
 • Znosić wady innych, a nawet swoje własne - to owoc całkowitego otwarcia się na pokorę.
 • Służyć każdemu z radością - to owoc pragnienia pokory.
 • Kto uczciwie dąży do pokory, niech szanuje innych, samego siebie ceniąc nisko.
 • Wyśmiewanie innych i brak szacunku dla innych wypływa z przesadnej pewności siebie.
 • Nie denerwuj się, gdy popełnisz jakiś błąd - upokarzaj swoje serce.
 • Dobroć Bożą jest bardzo bliska pokornemu i skruszonemu sercu.
 • Zwracanie uwagi nie wywołuje oburzenia u tego, kto posiada pokorę.
 • Zaufanie Bogu zamiast samemu sobie pogłębia pokorę.
 • Sercem i duszą pokory jest cześć i miłość Boga.
 • Podobać się Bogu to więcjej niż ludzkie uznania i chwała.


  Trzydzieści jeden zasad do rozważania na każdy dzień miesiąca
  Misjonarze Krwi Chrystusa
  Do góry • © 2001 - 2012 @  |