Dziś jest r.
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
(Ps 25, 4)
Ksišżki

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja." I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)

  • Lista apostolski Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae"

  • Oddanie się Niepokalanej
  • Różaniec
    Znaki szczególnej opieki Maryi
  • Szkaplerz karmelitański
  • Cudowny medalik    Do góry  • © 2001 - 2012 @  |