Dziś jest r.
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
(Ps 25, 4)
Ksišżki


FragmentyJan Paweł II
List apostolski o Eucharystii
List apostolski o świętowaniu niedzieli.
List apostolski "Rosarium Virginis Mariae"

Inne:
Deklaracja "Dominus Iesus"
Z książek
Droga do Boga
W poszukiwaniu wiary
Prawo nawróceń
Bóg szczęściem duszy
Wielkość milczenia
Duchowe Cierpienia Pana Jezusa


Do góry© 2001 - 2012 @  |