Dziś jest r.
Prowadź mnie według Twej prawdy i pouczaj,
bo Ty jesteś Bóg, mój Zbawca, i w Tobie mam zawsze nadzieję.
(Ps 25, 4)
Ksišżki
Wybór wierszy

 •    L. Staff
 •    C. K. Norwid
 •    Roman Brandstaetter
 •    M. J. Kononowicz
 •    Ks. Władysław Wojtoń
 •    Anna Kamieńska
 •    Jan Paweł II
 •    Edward Stachura
 •    Inni autorzy

  Opowiadania Bruno Ferrero

 •    Gdzie niebo styka się z ziemią...
 •    Krąg radości
 •    Najpiękniejszy ze wszystkich darów
 •    List miłosny
 •    Dobry powód
 •    Najpiękniejsze serce
 • Słowa...

 •    Słowa z Pisma Świętego
 •    Cytaty Matki Teresy z Kalkuty
 •    Cytaty św. Jana Marii Vianney'a
 •    Cytaty św. Augustyna z Hippony
 •    Cytaty z "Małego Księcia"
 •    Słowa pieśni
 •    Inne religijne
 •    Znane
 •    Sentencje
 •    ...


 • Do góry  © 2001 - 2012 @  |