Menu

Sanktuarium Maryi Guadalupe w MeksykuSanktuarium Maryi z Guadalupe

Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe jest największym i najczęściej odwiedzanym miejscem kultu zaraz po Watykanie. Rocznie odwiedza go średnio 10-20 milionów pielgrzymów. Sanktuarium powstało na żądanie Najświętszej Maryi Panny. Przez to, że Maryja z Guadalupe została ogłoszona Patronką Ameryki Łacińskiej i Filipin, przed Bazyliką znajdują się 24 flagi państw kontynentu amerykańskiego oraz flaga Filipin.

Obecny kościół został wybudowany w pobliżu wcześniejszego, 16-wiecznego kościoła, ukończonego w 1709 roku, Starej Bazyliki.

W miejscu, gdzie Matka Boża objawiła się ubogiemu Indianinowi, wkrótce wybudowano małą kaplicę. Później ją powiększono, a z czasem wybudowano olbrzymią bazylikę pod wezwaniem Matki Bożej z Guadalupe. Od samego początku jej istnienia dokonują się tu nieustannie cudowne nawrócenia i uzdrowienia.

Stara Bazylika „Santa Maria de Guadalupe”

Inne obrazy Bazyliki:Statua (za Bazyliką) przedstawiająca scenę Objawienia
-Ołtarz Bazyliki, a nad nim kopia cudownego Obrazu
-Pielgrzymi z Bazyliką w tle

Kiedy stara bazylika, wybudowana na podmokłym gruncie, poczęła obracać się w ruinę w wyniku trzęsień ziemi, kilkanaście lat temu powstało przepiękne nowe Sanktuarium, gdzie został umieszczony cudowny obraz. Zostało wybudowane między 1974 a 1976. Bazylikę zaprojektował Pedro Ramirez Vasquez, nawrócony agnostyk.


Nowa Bazylika przypomina swoim kształtem wielki namiot, okrągły namiot wznoszony niegdyś na pustyni, ten, który Bóg polecił Mojżeszowi wznieść u stóp góry Synaj.

Na szczycie Bazyliki znajduje się krzyż, którego podstawą jest litera M oznaczająca zarówno Maryję jak i Meksyk.

Nowa Bazylika mieści ok. 12 tys. osób, a na samym placu przed Bazyliką jest miejsce dla ok. 30 tys. osób.

To właśnie w nowej Bazylice, na centralnym pilastrze, znajduje się cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe. Dzięki okrągłemu kształtowi Bazyliki, obraz Matki Bożej może być widziany z każdego punktu kościoła.Nowa Bazylika „Santa Maria de Guadalupe”

Inne obrazy Bazyliki i jej wnętrza:-Widok statuy J.P.II razem z Bazyliką
-Bazylika bliżej wejścia
-Wnętrze Bazyliki


Ujęcie Sanktuarium z perspektywy miasta Meksyk

Spojrzenie na Sanktuarium na tle miasta

W tym świętym miejscu rokrocznie gromadzą się milionowe pielgrzymki, gdzie Matka Boska wyprasza niezliczone łaski dla swych czcicieli.

Papież Benedykt XIV specjalnym dekretem papieskim ustanowił Matkę Bożą z Guadalupe Patronką Meksyku oraz Królową krajów Ameryki Północnej. Obecny Papież Jan Paweł II po objęciu Stolicy Piotrowej odbył jedną z pierwszych pielgrzymek do Meksyku, nawet przed przybyciem do USA.

Obraz Matki Bożej nad Ołtarzem Bazyliki

Niezliczone masy ludzi, nie tylko katolików, ale i innych wyznań, udają się do Meksyku, by oglądać ten cudowny obraz Matki Bożej i prosić o łaski. Tak jak Polacy, gdziekolwiek się znajdują, biorą ze sobą obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, tak i Meksykanie czynią z obrazem Matki Bożej z Guadalupe. Uroczystość Matki Bożej z Guadalupe przypada w dniu 12 grudnia.

Aby umożliwić pielgrzymom bezpośrednią bliskość z Wizerunkiem Matki Bożej, za Prezbiterium stworzono specjalny podjazd-ruchomy chodnik-by wierni mogli przez chwilę, nie blokując kolejki, pomodlić się i obejrzeć Cudowny Obraz, który został specjalnie zamocowany, pochylony pod kątem.Organy Bazyliki

Nowoczesne oświetlenie kościoła


Wzgórze TepeyacOto kościół na wzgórzu, wybudowany na miejscu Objawień

A u podnóża kościoła jest ogród z różnorodnymi różami na pamiątkę róż od Matki Bożej


Cudowne wydarzenia w historii Bazyliki

Rektor bazyliki „Santa Maria di Guadalupe”, ks. prałat Diego Monroy Ponce:

„W naszej bazylice codziennie jesteśmy świadkami ogromnej ilości cudów. Osobiście znam przypadek człowieka, który miał bardzo zaawansowanego raka. Lekarze byli bezradni, a on wiedząc że umiera, powierzył swe życie opiece świętej Maryi. To niezwykłe, ale choroba w niezrozumiały dla nikogo sposób, nagle zaczęła się cofać i człowiek ten został całkowicie uleczony.

Kolejny przypadek o jakim chciałbym opowiedzieć to historia człowieka, który uległ bardzo poważnym obrażeniom. Spadł z kilkunastu metrów podczas remontu domu. Jego stan był krytyczny. Rodzina zaczęła bardzo gorąco modlić się do Maryi z Guadalupe. Także i tym razem prośby zostały wysłuchane. Człowiek ten bardzo szybko całkowicie powrócił do zdrowia.”

Takich przypadków w historii bazyliki odnotowano niezliczoną ilość. Codziennie można spotkać dziesiątki osób, które idą na kolanach kilkaset metrów przed Ołtarz w Sanktuarium, aby podziękować za otrzymane łaski lub oddać się w opiekę Matki Bożej z Guadalupe.


Przed Ołtarzem w Sanktuarium dochodzi bardzo często do również uważanych za cudowne, nawróceń.

Jednak do najbardziej niezwykłych zdarzeń związanych z wizerunkiem Matki Boskiej doszło przed kilkudziesięciu laty.Fotografia po zamachu bombowym

Mówi ten sam Duchowny:

„W roku 1927 w okresie prześladowania katolicyzmu meksykański komunista umieścił pod obrazem kwiaty w wazonie. Wewnątrz znajdowała się bomba. Bomba wybuchła i wtedy wydarzył się kolejny cud, kolejne tajemnicze zdarzenie związane z obrazem. Mimo tego, że ołtarz został zniszczony, obraz nie ucierpiał. Znajdujący się przed nim krzyż w momencie wybuchu przyjął na siebie całą siłę eksplozji, tak jakby sam Chrystus ocalił wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe”.
Człowiek ten pospiesznie opuścił kościół. Nikt nie zwrócił na niego uwagi, gdyż w tamtych latach składanie ofiar w bezpośrednim sąsiedztwie obrazu było rzeczą normalną.

Krzyż ma do dziś wygięty, półokrągły kształt i znajduje się wewnątrz bazyliki. Jest według wiernych jednym z wielu namacalnych dowodów na cudowność obrazu „Virgen de Guadalupe”.


Kultura dzisiejszych Indian


Ośrodkiem ogniskującym życie kulturalne współczesnych Indian jest Bazylika Maryi Panny z Guadalupe.

Rektor Bazyliki Maryi z Guadalupe:

„Ważnym przejawem naszej religijności jest muzyka. W naszym Sanktuarium jest grupa młodych ludzi, śpiewaków, bardzo szczególna i typowa dla Meksyku. To Mariachi. Ludzie ci przychodzą tutaj i śpiewają dla Matki Boskiej z Guadalupe.”

Jako że religijność Meksyku jest złączona ściśle z jego kulturą, uroczystości kościelne stają się wydarzeniami składającymi się na krajobraz kulturowy Meksyku. Przykładem na to jest tzw. fiesta, organizowana np. z okazji odpustów parafialnych.


Inne zdjęcia:
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 

Pow. fiesta meksykańska w dniu święta św.Jana Chrzciciela (miejscowy odpust parafii księży pallotynów). Tańce odpustowe kończą się dopiero następnego dnia rano.


142 kB mp3
-Dźwięki tej uroczystości

Maryja z Guadalupe mówi w swoim przesłaniu: Dosyć tych ofiar, kocham was Indianie takimi jakimi jesteście., z waszą kulturą, ale dosyć tych ofiar. Ofiarą jedyną słuszną i prawdziwą jest Mój Syn, którego wam przynoszę.

I jest pewnym, że kilka milionów Indian uwierzyło w to. Owoce tamtego wydarzenia trwają do dziś.

Meksyk dzisiaj jest w czołówce krajów katolickich i chrześcijańskich.

Kult Maryi z Guadalupe w Meksyku

Pobożność Maryjna w Meksyku jest bardzo rozwinięta. Przejawia się ona nie tylko głębokim życiem religijnym opartym o Sakramenty Św., modlitwę, czy pokutę. Doskonale wyraża się przez obrazy, figury, rzeźby, które można zobaczyć w całym Meksyku. Pomimo iż kult religijny jest utrudniony z racji wielkiego zlaicyzowania państwa, dla wiernych najważniejsza jest Morenita z Tepeyac, Matka Boża z Guadalupe, i to Ją właśnie czczą Meksykańczycy wierząc i doznając Jej macierzyńskiej opieki.

Oto właśnie twórczość artystów Meksykańskich ku czci Matki Bożej z Guadalupe, gdzie nawet (aż do przesady) glazura przedstawia Matkę Bożą (zdjęcie z ulic miasta) .
Procesja 'Guadalupe' w Chiapas


W całym Meksyku odbywają się również procesje z kopią Wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.

Komiks meksykański o cudownym Objawieniu

Kierunek przeglądania: od lewej do prawej–>>>

&copy Copyright na część zdjęć z Meksyku na tej stronie: TVP1, „Otwarte drzwi”