Pielgrzymki Jana Pawła II do Meksyku

Meksyk-państwo, do którego pielgrzymował Ojciec Święty

Cztery pierwsze Podróże Apostolskie Papieża do Meksyku ('79;'90;'93;'99)

Piąta Podróż Apostolska J.P.II w 2002 r.
Przygotowanie się Meksyku do pielgrzymki i powitanie Ojca Świętego.
Uroczystość kanonizacji bł. Juana Diego w Bazylice M.B.Guadalupe.
Beatyfikacja Męczenników, pożegnanie Ojca Świętego i znaczenie Pielgrzymki.


Zbrodnie masonerii w Meksyku - fragmenty książki prof. dr hab. Jerzego Roberta Nowaka, Walka z Kościołem wczoraj i dziś. Szczecinek 1999, s. 57-84.