Kult Maryi z Guadalupe w Meksyku

Pobożność Maryjna w Meksyku jest bardzo rozwinięta. Przejawia się ona nie tylko głębokim życiem religijnym opartym o Sakramenty Św., modlitwę, czy pokutę. Doskonale wyraża się przez obrazy, figury, rzeźby, które można zobaczyć w całym Meksyku. Pomimo iż kult religijny jest utrudniony z racji wielkiego zlaicyzowania państwa, dla wiernych najważniejsza jest Morenita z Tepeyac, Matka Boża z Guadalupe, i to Ją właśnie czczą Meksykańczycy wierząc i doznając Jej macierzyńskiej opieki.


Oto właśnie twórczość artystów Meksykańskich ku czci Matki Bożej z Guadalupe, gdzie nawet (aż do przesady) glazura przedstawia Matkę Bożą (zdjęcie z ulic miasta) .

Procesja 'Guadalupe' w Chiapas

W całym Meksyku odbywają się również procesje z kopią Wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.

Komiks meksykański o cudownym Objawieniu

Kierunek przeglądania: od lewej do prawej-->>>

© Copyright na część zdjęć z Meksyku na tej stronie: TVP1, "Otwarte drzwi"