Chronologia wydarzeń związanych z obrazem Matki Bożej z Guadalupe


 • 1474 Indianin Quauhtlatoatzin urodził się w Cuautitlan.
 • 1476 Juan de Zumarraga urodził się w Hiszpanii.
 • 1492 Krzysztof Kolumb wylądował na amerykańskiej wyspie nazywając ją San Salvador.
 • 1514 Postanowiono wznieść pierwsze sanktuarium Maryjne w Nowym Świecie w mieście Higuey.
 • 1519 Hernan Cortez wylądował w Meksyku
 • 1521 Stolica Azteków upadła pod naporem Corteza
 • 1524 Pierwszych 12 Franciszkanów przybywa do Mexico City.
 • 1525 Indianin Quauhtlatoatzin zostaje ochrzczony przez Franciszkanina. Otrzymuje chrześcijańskie imię Juan Diego.
 • 1528 Mnich Juan de Zumarraga przybywa do Nowego Świata.
 • 1529 Żona Juana Diego, Maria, zachorowała i zmarła.
 • 1531 Rok objawień Matki Bożej
 • 1533 Powstaje pierwsze Sanktuarium
 • 1541 Franciszkanin i jeden z pierwszych historyków Nowej Hiszpanii "Motolinia" pozostawia świadectwo, w którym utrzymuje, że 9 milionów Azteków przyjęło wiarę
 • 1548 Umiera Juan Diego
 • 1555 Nowy Biskup Meksyku Alonso Montufar formułuje oświadczenie, które pośrednio uznaje objawienia za prawdziwe.
 • 1556 Biskup Montufar podejmuje budowę nowego kościoła
 • 1560 Dokument znany jako "Opowiadanie Valeriano" został spisany przez Indianina, Antonio Valeriano. Znany również jako "Nican Mopohua". (Między 1540 i 1580).
 • 1564 Obraz niesiony podczas pierwszej formalnej ekspedycji na Wyspy Filipińskie.
 • 1567 Nowy kościół z rozporządzenia Arcybiskupa Montufara został ukończony.
 • 1570 Arcybiskup Montufar wysyła do króla Hiszpanii Filipa II kopię obrazu Matki Bożej z Guadalupe namalowaną farbą olejną.
 • 1571 Admirał Doria walczy pod Lepanto mając na pokładzie statku wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Jej przypisuje zwycięstwo na siłami cesarza Ottomana.
 • 1573 "Proste opowiadanie" o wydarzeniach w Meksyku spisuje historyk Juan de Tovar 1573, który skopiował opowieść z ciągle wcześniejszego źródła, prawdopodobnie z zapisków Juana Gonzaleza, tłumacza Biskupa Zumarragi. (Odkryte w Archiwach Meksykańskiej narodowej Biblioteki)
 • 1647 Wizerunek zostaje osłonięty szkłem
 • 1648 Ks. Miguel Sanchez publikuje w Meksyku książkę o Matce Bożej z Guadalupe w jęz. hiszpańskim zatytułowaną: "Obraz Dziewicy Maryi, Matki Bożej z Guadalupe", zaś w rok później: Luis Lasso de la Vega - w lokalnym dialekcie "Huey Tlanahuicoltica", czerpiąc także ze wcześniejszych źródeł w języku nahuatl.
 • 1666 Kościół podejmuje (od 18.02 do 22.03) badania. Po nich tradycja oddawania czci Matce Bożej z Guadalupe zostaje zatwierdzona.
 • 1695 Położono pierwszy kamień węgielny pod budowę sanktuarium. Ukończono i uroczyście poświęcono je w 1709 r.
 • 1723 Arcybiskup Lanziego y Eguilaz nakazuje nowe oficjalne badanie.
 • 1737 Matka Boża z Gwadalupe zostaje wybrana na patronkę Meksyku.
 • 1746 Wszystkie regiony Nowej Hiszpanii przyjmują Ją za Patronkę, następnie stało się to z regionami od północnej Kalifornii do Salwadoru.
 • 1746 Rycerz Boturini Benaducci ułatwia uroczyste i oficjalne ukoronowanie obrazu.
 • 1754 Papież Benedykt XIV zgadza się, by Matka Boża z Guadalupe patronowała Nowej Hiszpanii; uznaje teksty Mszy św. i oficjum dla Jej święta: 12 grudnia.
 • 1756 Malarz Miguel Cabrera publikuje studium wizerunku w książce Cudowna Amerykanka.
 • 1757 Matka Boża z Guadalupe zostaje patronką mieszkańców Ciudad Ponce w Porto Rico
 • 1767 zakonnicy z Towarzystwa Jezusowego zostają usunięci z terytoriów hiszpańskich i tak wizerunek trafia do różnych stron świata.
 • 1895 Uroczyste ukoronowanie wizerunku koronami papieskimi przy udziale wielkiej części Episkopatu obu Ameryk.
 • 1910 Papież Pius X ogłasza Matkę Bożą z Guadalupe patronką Ameryki.
 • 1911 Budowa kościoła w miejscu domu Juana Bernardino.
 • 1921 Eksploduje bomba umieszczona pod wizerunkiem, wywołując ogromne zniszczenia, lecz nie uszkadzając samego obrazu
 • 1924 Odkrycie w Peru niezwykle cennego XVI-wiecznego źródła, dającego szczegóły o cudzie, przez antropologa M. Saville. Jest to ilustrowany kalendarz znany jako "Kodeks Saville'a" z wizerunkiem Matki Bożej w miejscu wskazującym na rok 1531.
 • 1928 Ukoronowanie wizerunku w Santa Fe, w Argentynie.
 • 1929 Pierwsze uwagi fotografa Alfonso Marcue opisujące szczegóły odbicia wyglądającego jak głowa mężczyzny w prawym oku Maryi
 • 1935 Papież Pius XI obejmuje patronatem Matki Bożej także Filipiny
 • 1945-1946 Papież Pius XII ogłasza Najświętszą Pannę z Guadalupe Królową Meksyku i Cesarzową Ameryk i stwierdza, że wizerunek został wykonany pędzlami nie z tego świata.
 • 1951 Obraz bada Carlos Salinas. On też zauważa w prawym oku wizerunek głowy mężczyzny.
 • 1956 Dr Torroela-Bueno, okulista, bada oczy wizerunku Maryi na tilmie
 • 1958 Dr Rafael Torija-Lavoignet publikuje swe badania o zjawisku Purkyniego-Sansona jako uwidocznione na wizerunku z Gwadelupy
 • 19593 maja przed cudownym obrazem Matki Bożej Guadalupe w Meksyku Polska została zawierzona specjalnym aktem oddania, którego dokonał prymas Meksyku kardynał Miranday Gomez. Była to prośba Biskupów polskich na czele ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, ówczesnym Prymasem Polski.
 • 1961 Papież Jan XXIII wzywa Maryję z Gwadelupy jako Matkę i Nauczycielkę ludów Ameryk
 • 1962 Dr Charles Wahlig ogłasza odkrycie 2 wizerunków odbitych w oczach Maryi, których zdjęcie powiększył 25-krotnie.
 • 1966 Papież Paweł VI przesyła Bazylice złotą różę
 • 1975 Usunięcie szkła dla umożliwienia przebadania wizerunku przez okulistę dr Enrique Grave.
 • 1976 Poświęcenie nowej Bazyliki w odległości 4 mil od centrum Meksyku
 • 1979 Dr Philip Callahan wykonuje 40 zdjęć włókien podczerwienią; w rezultacie stwierdza, że nie da się wyjaśnić powstania wizerunku jako dzieła rąk ludzkich.
 • 1979 Papież Jan Paweł II wzywa Maryję z Guadalupe jako Gwiazdę Ewangelizacji, klęka przed Jej wizerunkiem i prosi o matczyną pomoc w Ameryce.
 • 1979 Dr José Aste Tönsmann ogłasza odkrycie odbicia co najmniej 4 postaci ludzkich w obydwu oczach wizerunku. Używa przy tym sprzętu najbardziej nowoczesnego.
 • 1988 Liturgiczne obchody wspomnienia Matki Bożej z Gwadelupy 12 grudnia zostają podniesione do rangi święta w diecezjach USA.
 • 1990 Papież Jan Paweł II ogłasza Juana Diego Błogosławionym; odwiedza Bazylikę w Meksyku
 • 1992 Papież Jan Paweł II poświęca w Bazylice św. Piotra kaplicę ku czci Matki Bożej z Guadalupe.
 • 1999 Papież Jan Paweł II, podczas swej trzeciej wizyty w Sanktuarium ogłosił datę 12 Grudnia Świętem Liturgicznym dla całego kontynentu amerykańskiego.
 • 2002 Papież Jan Paweł II ogłasza bł. Juana Diego Świętym
 • 2002 31.lipiec Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Meksyku, w Bazylice Guadalupe odprawia Mszę Św. kanonizacyjną św. Juana Diego