Centrum Miłosierdzia Matki Bożej GuadalupeMATKA BOŻA GUADALUPE PATRONKA ŻYCIA OD POCZĘCIA DO NATURALNEJ ŚMIERCI

Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe
ul. Wołodyjowskiego 2, 12-200 Pisz
tel/fax: (0-87) 425 08 10 lub (0-87) 425 13 12
tel. kom. O 602 318 934
e-mail: P.Niedzwiedzki@guadalupe.opoka.org.pl
Strona internetowa Centrum: www.centrum.guadalupe.opoka.org.pl

Numer konta bankowego na który można przesyłać ofiary na budowę Centrum
PKO BP 70-10204753-1013004701Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.

DIAKONIA ŻYCIA- Stowarzyszenia Rodzin Katolickich "Guadalupe" przy Parafii Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu od kilku lat szerzy kult Matki Bożej Guadalupe, Patronki Życia od poczęcia do naturalnej śmierci w Polsce. Animatorem i inicjatorem działań jest Pan Paweł Niedźwiedzki. Oto jego świadectwo:
"Po raz pierwszy w moim życiu zetknąłem się z obrazem M. B.Guadalupe w 1994 roku, podczas mojej pieszej pielgrzymki po Ameryce, wędrując wzdłuż wybrzeża Pacyfiku od granicy kanadyjskiej do granicy meksykańskiej. Na końcu moich zmagań w mieście San Diego przy granicy z Meksykiem pewna kobieta poprosiła mnie, abym zabrał do Polski obraz M.B. Guadalupe. Spełniając jej prośbą byłem nieświadom tego, że ten wizerunek jest początkiem wielkiej Misji M.B. Guadalupe w Polsce. Te niesamowite przeżycia i doświadczenia z przebytej pieszo drogi opisuję w książce pod tytułem: "1800 mil z Jezusem" jako świadectwo i nadzieja dla innych, że wytrwała modlitwa ziemskiej matki czyni cuda. W kwietniu 1997 roku podczas kolejnego pobytu w Stanach Zjednoczonych przyjazna mi rodzina zaproponowała, abym spędził Święta Wielkanocne razem z nimi w Meksyku, w Bazylice Matki Bożej Guadalupe. Znałem już wówczas wizerunek i historię M.B.Guadalupe, jednak nie byłem pewien, po co właściwie ja tam jadę. Dopiero na miejscu, kiedy wpatrywałem się w ten cudowny obraz i dowiedziałem się o obietnicy, jaką Maryja z Guadalupe wiąże z tym wizerunkiem, "że tam gdzie On będzie czczony tam będzie wstrzymana aborcja" obudziło się we mnie pragnienie rozmieszczenia wizerunków M. B.Guadalupe w naszym kraju, aby powstrzymać ten nikczemny czyn.

"Naród, który zabija własne dzieci jest narodem bez przyszłości" - oto słowa Ojca Św. Jana Pawła II wypowiedziane w 1997 roku w Kaliszu. Te słowa poruszyły mnie do głębi i dały początek Misji Matki Bożej Guadalupe w Polsce w obronie ludzkiego życia. W roku 1997, kiedy usłyszałem te właśnie słowa nawołujące do obrony ludzkiego życia, postanowiłem rozpocząć walkę o poczęte życie ludzkie w naszej Ojczyźnie. Słowa Ojca Św. stały się wyzwaniem do walki o przyszłość naszej Ojczyzny.

Pierwsza Misja M.B. Guadalupe

odbyła się we wrześniu 1997 roku - wówczas 33 parafie w naszej Ojczyźnie przyjęły obraz M.B. Guadalupe. Plan ich rozmieszczenia rysuje krzyż na mapie Polski; od Zakopanego do Gdańska i od Chojni po Białystok. Centrum krzyża stanowi Toruń. Podczas tej misji duchową adopcję podjęło około 10 tys. wiernych.


Druga Misja M.B. Guadalupe

odbyła się w marcu 1999 roku wokoło Polski - ofiarowaliśmy wówczas 44 obrazy, po dwa w każdej diecezji leżącej przy granicy naszego kraju, aby w ten sposób otoczyć naszą Ojczyznę wizerunkiem Patronki Życia Poczętego, by strzegła i broniła nasze dzieci przed okrutną i niewinną śmiercią. Podjęło wtedy duchową adopcję około 15 tys. wiernych. W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 przeprowadziliśmy Misję w centrum Polski, układając na mapie w 20 diecezjach ogromne serce, bijące modlitwą w intencji obrony życia poczętego. Zostawiliśmy w tej misji 40 obrazów i duchową adopcję podjęło blisko 20 tyś. wiernych.

Obecnie Misję przeprowadzamy na terenie całej Ojczyzny i chcemy modlić się ze wszystkimi, którym zależy na ratowaniu dziecka poczętego. Wizerunek M.B. Guadalupe może być ofiarowany do każdej parafii, gdzie wyrazi na to zgodę ks. proboszcz. Głównym celem tych Misji jest wspólna modlitwa naszego narodu o powstrzymanie aborcji w naszej Ojczyźnie i na całym świecie ".


Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe w Piszu to ukoronowanie i zwieńczenie dotychczasowych działań w obronie życia dziecka poczętego i w ogóle życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Pisz to miasto w Diecezji Ełckiej, zwane często "bramą Mazur", z którego wzięły początek trzy misje związane z nawiedzeniem około 200 parafii w całej Polsce, pozostawieniem w nich kopii obrazu Matki Bożej Guadalupe i podjęciem przez wiele tysięcy ludzi modlitewnej i rzeczywistej troski o prawo człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego w Piszu powstaje Centrum mające na celu świadczenie wszechstronnej pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. Miejsce w Centrum znajdą samotne Matki przed i po urodzeniu dziecka, dzieci porzucone niechciane, ludzie starsi i samotni, osoby niepełnosprawne, szkolnictwo katolickie i kaplica z obrazem Niebiańskiej Pani Królowej Meksyku. Centrum jako miejsce kultu M.B.Guadalupe, nastawione będzie także na przyjmowanie pielgrzymów z kraju i zagranicy. W jego centralnym miejscu stanie kilkunastometrowa figura M.B. Guadalupe. Pragniemy, aby fundamentem naszych działań była nasza wiara i tożsamość chrześcijańska, dlatego dziełu patronuje Maryja w wizerunku z Guadalupe.

Trzeba zaznaczyć, że 3 maja 1959 roku przed cudownym obrazem Matki Bożej Guadalupe w Meksyku Polska została zawierzona specjalnym aktem oddania, którego dokonał prymas Meksyku kardynał Miranday Gomez. Była to prośba biskupów polskich na czele ze Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, ówczesnym Prymasem Polski.
W 2009 roku przypadnie 50 rocznica zawierzenia. Naszym pragnieniem jest, aby Centrum powstało jako wotum wdzięczności za oddanie Polski w opiekę Pani Guadalupe, stąd intensywność naszych działań zmierzających do realizacji planów tworzenia Centrum. Podejmujemy tę myśl w Roku Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, który z pewnością przyczynił się do tego dzieła. Chcemy, aby Centrum powstało i służyło bliźnim możliwie jak najszybciej. Ponieważ dotychczasowe nasze działania miały miejsce w całej Polsce, chcielibyśmy, aby planowane Centrum powstało nie tylko wysiłkiem naszej diecezji, ale by było wspólnym dziełem tych diecezji i parafii, które przyjęły obraz, a także wszystkich, którzy zechcą włączyć się w to wspólne dzieło. Liczymy, że Centrum powstanie i będzie funkcjonować głównie dzięki datkom pieniężnym, przekazywanym przez wiernych kościoła z Polski i Ameryki, której Matka Boża Guadalupe jest szczególną Patronką.Książka Pawła Niedźwiedzkiego "1800 Mil z Jezusem"

jest cegiełką pod budowę Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe, dlatego prosimy wszystkich o pomoc w rozprowadzeniu tej książki w cenie nie mniejszej niż 15 zł. Chętnych, którzy chcieliby pomóc w sprzedaży tej książki prosimy o pisanie na nasz adres lub o kontakt telefoniczny, aby uzyskać więcej informacji.

Zwracamy się, więc z ogromną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w realizacji tego wspólnego dzieła. Wiemy i zdajemy sobie sprawę, że bez Państwa pomocy to Centrum nigdy nie powstanie, rozumiemy że sytuacja finansowa w obecnym czasie jest bardzo ciężka, dlatego nie śmiemy prosić o więcej jak tylko o jedną złotówkę na miesiąc czyli 12 zł rocznie. Według wstępnych obliczeń, gdyby udało nam się znaleźć 500 tysięcy ludzi, którzy zdeklarowaliby się na okres trzech lat ofiarować złotówkę miesięcznie lub 12 zł rocznie albo 36 zł jednorazowo na rzecz budowy Centrum, to z pewnością udałoby się nam wybudować to Centrum jako wotum wdzięczności Narodu Polskiego na pięćdziesiątą rocznicę zawierzenia Polski Matce Bożej Guadalupe. Bardzo Państwa prosimy o przekazywanie tej informacji jeden drugiemu, w ten sposób wierzymy, że jest to możliwe do zrobienia. Prosimy do nas pisać, jeśli potrzebna będzie większa ilość folderów o Centrum.

Wszelkie nasze działania związane z Misjami i powstaniem Centrum są akceptowane i pobłogosławione przez naszego Pasterza J.E. Księdza Biskupa Edwarda Samsela, Biskupa Ełckiego

Ks. Kan. Zbigniew Bzdak - duchowy opiekun
Dziekan i proboszcz
Plan Centrum Miłosierdzia Matki Bożej Guadalupe w Piszu


(opis pojawia się po najeździe kursorem myszy nad danym obszarem Planu)

Warsztaty i pracownie rzemieślnicze Dom pielgrzyma Sala gimnastyczna Szkoła katolicka podstawowa Gimnazjum katolickie Zaplecze żywieniowe szkół Zaplecze żywnościowe dla domów pomocy Ośrodek adopcyjny Kaplica Matki Bożej Guadalupe Figura Matki Bożej Guadalupe na platformie Dom rekolekcyjny Dom samotnej matki z dzieckiem Dom rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych Dom dla niepełnosprawnych Przestrzeń parkowa Wejście na platformę krzyża Przestrzeń parkowa Liceum katolickie Przestrzeń rekreacyjna Miejsce parkingowe Główny dojazd do Centrum Dom dla dzieci porzuconych (niechcianych) Dom pogodnej starości Dojazd dodatkowy od zaplecza Przestrzeń parkowa


1. Dom pielgrzyma
2. Szkoła katolicka podstawowa
3. Sala gimnastyczna
4. Gimnazjum katolickie
5. Zaplecze żywieniowe szkół
6. Liceum katolickie
7. Dom rekolekcyjny
8. Dom samotnej matki z dzieckiem
9. Dom rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych
10. Dom dla niepełnosprawnych
11. Dom dla dzieci porzuconych (niechcianych)
12. Dom pogodnej starości
13. Ośrodek adopcyjny
14. Zaplecze żywnościowe dla domów pomocy
15. Warsztaty i pracownie rzemieślnicze
A. Główny dojazd do Centrum
B. Wejście na platformę krzyża
C. Miejsce parkingowe
D. Przestrzeń rekreacyjna
E. Dojazd dodatkowy od zaplecza
F. Plac pielgrzyma i miejsce modlitwy
G. Figura Matki Bożej Guadalupe na platformie
H. Przestrzeń parkowa
I. Kaplica Matki Bożej GuadalupeMakieta architektoniczna "Centrum Miłosierdzia"
Informacje prasowe (Gazeta Olsztyńska)